Forskningsområde: Samfunn & kultur

samfunn

Vi undersøker endringer i dagens Norge mens de skjer, vi evaluerer og forklarer utfall av store komplekse hendelser – som når politikere vedtar en helse- eller en forvaltningsreform.

Vi forsker på frivillighet, samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer, vi undersøker frafall i videregående skole, sosialt entreprenørskap, migrasjon, integrering og urbanisering.

Vi leverer kunnskapsgrunnlag for beslutningene politikere og myndigheter skal fatte på mange sentrale samfunnsfelt. 

Vi forsker også på valgordninger og valgdeltakelse, innovasjon i offentlig sektor, helse- og velferdstjenester, arbeids- og velferdssektoren og kultursektoren.

Vi bidrar til å dokumentere og utvikle historien om det norske samfunnet både i dag og for fremtidige generasjoner.

Prosjekter

Se alle
cp: 2019-12-04 11:17:11