Forskningsområde: Klima

klima

Vi forsker på klimaendringer i fortid og i fremtid. Vi undersøker hvordan klimaet endres lokalt, og konsekvensene klimaendringer får både i den enkelte kommune, nasjonalt og internasjonalt.

Vi er ledende innen den lokale klimatilpasningen som skal sikre brukere i både offentlig og privat sektor et best mulig grunnlag til å fatte beslutninger.

Det er helt nødvendig med tilpasning til klimaendringene, gjennom mer detaljert kunnskap om nedbørsmengder, vind og temperatur for å sikre robuste og bærekraftige lokalsamfunn.

Vi er eksperter på avansert klimamodellering, som ikke bare er viktig for klimaservice, men også for scenarioer for klimagassutslipp. Vi bidrar både til beslutningstakeres arbeid med å redusere CO2-utslippene, og til for eksempel det internasjonale klimapanelets kunnskapsgrunnlag. 

I tillegg til høy teknisk modelleringskompetanse, utvikler vi overvåkningen av marine miljø, som ved å følge isutbredelsen i Arktis og Antarktis nøye, målinger av Co2 lekkasjer med sensorer – og forsuring i hav og i fjorder.

Prosjekter

Se alle
cp: 2019-12-04 11:17:27