Forskningsområde: Bioteknologi

Vi driver grunnleggende bioteknologisk forskning med utgangspunkt i vår kjernekompetanse rundt bioinformatikk, rekombinant proteinproduksjon, protein engineering, mikroalger og biobanking.

Sentrale tema er:

  • Metagenomikk fra ekstreme miljø
  • Biobank for ekstremofile mikroorganismer i samarbeid med MarBank
  • Identifikasjon av marine mikroorganismer med industrielt potensial
  • Ekspresjon, rensing og utvikling av industrielle enzym
  • Identifikasjon av mikroalger med høyt omega-3 innhold
  • Utvikling av nye verdikjeder innen marine fôrressurser
  • Optimalisert mikroalgeproduksjon i utendørs foto-bioreaktorsystem
  • Utviklingsarbeid for encelle bioproteinproduksjon basert på metangass
  • Vaksineutvikling mot barnediaré


Prosjektene understøtter anvendelse innen flere områder som bidrar til å styrke norsk bioøkonomi, med et særskilt fokus på utvikling av industrielle enzym og human vaksiner, marin bioprospektering, og utvikling av nye marine fôrressurser.

Prosjekter

Se alle
cp: 2017-05-26 12:17:43