Nasjonal konferanse for AMK og legevaktsentraler

Konferanse av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 20.11.18 - 21.11.18, 1000 - 1600

Om arrangementet

Velkommen til Nasjonal konferanse for AMK og legevaktsentraler

Tid: 20. og 21. november 2018
Sted: Scandic Hell hotel like ved Værnes flyplass, Trondheim

Hovedtemaer for konferansen inkluderer:

  • Kvalitet i den medisinske nødmeldetjeneste
  • Beslutningsstøtteverktøy
  • Samhandling mellom ulike aktører i helsetjenesten - og med brukere 
  • Kompetanse

Det vil bli satt av god tid for diskusjon og erfaringsutvekslinger etter presentasjoner i hovedtemaer. 

Klikk her for mer informasjon om programmet.

Påmelding

cp: 2018-11-19 09:17:32