POLYFON-konferansen: Musikkterapi og samhandling

Konferanse av: Uni Research Helse / GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 22.11.18 - 22.11.18, 0830

Om arrangementet

POLYFON-konferansen 2018 har temaet «Musikkterapi og samhandling» og vert arrangert 22. november, i Auditoriet Egget, Studentsenteret i Bergen.

 • Nestleiar i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, vil opne konferansen. 
 • I år som i fjor har konferansen sterke hovudforedragshaldarar i plenum. Desse vert annonserte seinare.
 • Etter konferansen – på kveldstid – legges det som i fjor opp til ein flott POLYFON-konsert på Chagall!

For oppdatert informasjon om program og om hvordan du kan bidra, se POLYFON-konferansens nettsider.

 • Forslag til bidrag (abstracts) sendast innan 15. mai 2018 til Liv.Qvale@uib.no
   

Konferansen arrangeres av Kunnskapsklynga POLYFON som arbeider for at musikkterapi skal vere tilgjengeleg for dei brukarane som ønskjer og treng det. Samarbeidet fokuserer på tenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling innan

 • Barn og unges oppvekst,
 • Psykisk helse,
 • Rus,
 • Eldrehelse og
 • Palliativ behandling og omsorg.

 

Kontakt

cp: 2018-11-19 10:17:43