Lederseminar overgrepsmottak 2018

Seminar av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 16.10.18 - 17.10.18, 1130 - 1500

Om arrangementet

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin arrangerer det årlige lederseminar for administrativ og medisinskfaglige ledere den 16. og 17. oktober 2018.

Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgt., Bergen

Seminaret starter tirsdag kl. 11.30 med lunsj og avsluttes onsdag ca. 15.30.

Bindende påmelding  til Signe M. Zachariassen innen 1. september på epost: siza@norceresearch.no

 

 

 

 

 

 

 

cp: 2018-09-20 20:16:34