Fagdag barnevernfaglig veiledning, Oslo

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 05.06.18 - 05.06.18, 0830 - 1700

Om arrangementet

Invitasjon til fagdag for studenter som har gjennomført nasjonal barnevernfalgig veiledning

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU/ RBUP) ønsker å invitere deg til fagdag for barnevernfaglige veiledere. Fagdagen er for deg som har fullført HEL-6317, eller det som tidligere het HEL-6309 og HEL-6310.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

På denne fagdagen ønsker vi å tilby faglig påfyll og veiledning. Vi ønsker også å skape en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging av veiledere i tjenestene.

Det vil bli gitt mulighet for å få veiledning i grupper. På forhånd ønsker vi at du tenker gjennom den veiledningssituasjonen du står i nå, eller har stått i. Ta med deg et tema eller en problemstilling/utfordring du ønsker å drøfte og få veiledning på. Dersom du bruker loggbok er det fint om du tar med loggboka til fagdagen.

FORELØPIG PROGRAM 05. juni 2018
08.30-11.30 Per Lauvås foreleser om kollegaveiledning
11.30-12.00 Lunsj
12.00-17.00 Veiledning på egen veiledning. Gruppen og gruppeleder gir veiledning til hver enkelt på medbrakte utfordring. Vi jobber i grupper med utvikling og erfaringsutveksling

PROGRAMMET VIL BLI OPPDATERT FORTLØPENDE

Har du spørsmål kan du kontakte:
Camilla Lauritzen, faglig ansvarlig for nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning, camilla.lauritzen@uit.no

Ida Grepperud, nasjonal koordinator for nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning, ida.grepperud@uit.no

Deltakere må dekke reise og opphold selv. 

Meld deg på her innen 22. mai

Kontakt

cp: 2018-05-24 00:17:43