Observasjon og tilknytning med COS-verktøy

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 19.02.18 - 20.02.18, 0900 - 1530

Om arrangementet

KURSET ER FULLTEGNET
VENTELISTE HER

Observasjon og tilknytning - med trygghetssirkelen (COS) som tilnærming og verktøy

Gjennom to dager vil vi ha en psykoedukativ grunnopplæring med fokus på tilknytning og observasjon av samspill, der barns atferd og følelsesmessige reaksjoner ofte kan være vanskelige å forstå ut fra den situasjonen de kommer til uttrykk i. Dette kan skape forvirring og usikkerhet i hvordan man skal forstå barnet og dets behov. Vi vil også ha fokus på strategier basert på tilknytning som kan bidra til å forme barnets oppførsel og samhandlingsmønster i positiv retning.

Materialet som benyttes i dette kurset er forskningsbasert og hentet fra tilknytningsfeltet, utviklingspsykologi, hjerneforskning og kunnskap om traumebevisst omsorg.

Dag 1: En introduksjon og grundig innføring i tilknytning og observasjon med utgangspunkt i trygghetssirkelen. Dere får se et utvalg av videoopptak av barns samhandlingsmønstre (både lav- og høyrisiko)

Dag 2: Bruk av denne kunnskapen ved øvelse på observasjon og tolkninger av samspill og tilknytningskvalitet ved hjelp av diskusjoner og gruppearbeid, med utgangspunkt i filmer med ulike utfordringer i samspillet. Deltakerne har anledning til å bringe inn samspillsfilmer for analytisk drøfting (avtales nærmere med kursholderne).

Målgruppe:

  • Nytilsatte i barneverntjeneste, eller andre som har behov for en innføring/oppdatering i tilknytning og/eller observasjon av samspill
  • Helsesøstre
  • Ansatte i psykisk helsevern i kommuner
  • Eventuelt andre som kan ha nytte av dette i sin arbeidshverdag (PPT, barnehage, skole ol)

Tid: 19. - 20. februar 2018, kl 9-15:30 begge dager

Sted: RKBU Vest sine undervisningslokaler i Nygårdsgaten 114, Bergen

Forelesere: Norma Vågstøl, klinisk sosionom og Cos-terapeut
                   Anja Helene Strønen Lien, klinisk sosionom og Cos-terapeut

Pris: Det er ingen deltakergift på kurset. Lunsj kan kjøpes i kantine, kaffebar eller butikk i nærheten.

MELD DEG PÅ

cp: 2018-01-16 23:16:44