Working Model of the Child Interview, Bergen

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 26.09.17 - 30.11.17, 0900 - 1500

Om arrangementet

KURSET ER FULLTEGNET

Om du ønsker kan du skrive deg på VENTELISTE HER

Working Model of the Child Interview (WMCI) av Charles Zeanah og Diane Benoit er eit semistrukturert intervju til å kartlegge foreldre sine tankar og kjensler for barnet sitt, og korleis dette påverkar samspelet. Intervjuet tek omtrent 1 time å gjennomføre og passar best for foreldre til førskulebarn, men kan også brukast alt i svangerskapet, for barn opp til puberteten. WMCI klassifiserer foreldre sine representasjonar som balansert (trygg), uengasjert (unngåande) eller fortegnet (ambivalent).   

Kurset er på 2 + 1 dag som ikkje er samanhengande.
Dag 1: Teoretisk grunnlag, oppbygging av intervjuet og praktisk øving på gjennomføring.
Dag 2: Gjennomgang av skåringssystemet. Trening i å skåre.

Dag 3: Trening i å skåre og endeleg klassifisering. Tolking av intervjuet til klinisk bruk. 

Deltakerane vert oppmoda til å gjennomføre eit øvingsintervju før siste kursdag og ta det med  for gjennomgang. Ein må ha samtykkje til å bruke opptaket som del i egen opplæring.

På førehand får deltakarane tilsendt noko litteratur som ein bør sette seg inn i, og på første kursdag får ein intervjuet i norsk omsetting og norsk manual.

Målgruppe: Tilsette spesialisthelsetenesta, barnevernet, Bufetat og andre som arbeider med behandling eller hjelpetiltak for familiar.

Tal plassar: 16 stk

Forelesar: Psykologspesialist og høgskulelektor  Arnold Goksøyr

Tid: 26.- 27. septembert 2017 og 30. november 2017 kl. 09.00 - 15.00

Påmelding:  innan 18. september

Stad:  RKBU Vest, Nygårdsgaten 114

Arrangør:  Uni Research Helse – RKBU Vest

Kurset er gratis. Lunsj er ikkje inkludert

MELD DEG PÅ

Kontakt

cp: 2017-09-25 00:15:33