Disputas om barn som pårørende

Disputas av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge / Allmennmedisinsk forskningsenhet fra: 30.05.17 - 30.05.17, 1015 - 1500

Om arrangementet

Frøydis Gullbrå disputerer tirsdag 30. mai 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Children as next of kin and the general practitioner: A qualitative study about the general practitioner’s opportunities to help.”

Tid: Tirsdag 30. mai 2017 kl. 12.15

Sted: Stort auditorium, HUS, Jonas Lies vei 65

 

Prøveforelesning    

Tid: Tirsdag 30. mai 2017 kl. 10.15

Sted:    Stort auditorium, HUS, Jonas Lies vei 65

Oppgitt emne:     “Kvalitative metoder i medisinsk forskning: Teoretisk bakgrunn, design, bruksområder og vitenskapelige kvalitetskriterier”

 

Åpent for alle interesserte
 

Gullbrå har vært stipendiat på prosjektet Barn som pårørende i fastlegetjenesten som er et samarbeidsprosjekt mellom AFE og RKBU.

Les mer

Kontakt

cp: 2017-05-26 14:15:47