Helseøkonomikonferansen 2017

Konferanse av: Uni Research Rokkansenteret fra: 22.05.17 - 23.05.17, 1000 - 1530

Om arrangementet

PROGRAM

Mandag 22. mai

Aldrende befolkning og organisering av helse- og omsorgstjenester for eldre

 • Jon Cylus (LSE og European Observatory on Health Systems and Policies /WHO) – «The Economics of Healthy and Active Ageing: Is it time to re-think the demographic timebomb?»
 • Otto Lillebø (UiB) – «Helseeffekter av pensjonering»
 • Henning Øien (Velferdsforskningsinstituttet NOVA - HIOA og UiO) - «Virkningen av hjemmetjenester på sykehusinnleggelser for eldre»
 • Egil Kjerstad (UNI Research Rokkansenteret) – «Tildeling av omsorgstjenester – spiller pårørende noen rolle?»
 • Trond Anders Moger (UiO): «Effekt av omsorgstjenester hos slagpasienter i Oslo»

Kommentarer til sesjonen fra stortingsrepresentant Ruth Grung (Arbeiderpartiet)
 

Ulikhet

 • Søren Toksvig Klitkou (Statens legemiddelverk og UiO) - «Betydning av utdanningsnivå for effekten av mammografiscreening»
 • Oddvar Kaarbø (UiO) – «Forholdet mellom ventetider til konsultasjon og behandling og sosioøkonomisk status»
 • Camilla Beck Olsen (UiO) – «Effekten av å fjerne egenandelen på ungdoms bruk av fastlegetjenester»

 

Tirsdag 23. mai

Helsepersonell / MUNROS-prosjektet

 • Bob Elliot (HERU, University of Aberdeen) – New and Extended Roles for Health Care Professionals in Europe: Practices, Outcomes, and Costs
 • Jan Erik Askildsen (UiB) – Får vi bedre og billigere helsetjenester med mer involvering av sykepleiere i behandling av pasienter? 
 • Karin Monstad (Uni Research Rokkansenteret) – «Fastlegar som portvakter, med og utan konkurranse»

Kommentarer til sesjonen fra Jan Vegard Pettersen (Norsk sykepleierforbund) og evt. fra representanter for andre relevante arbeidstakerorganisasjoner.

 

Økonomisk evaluering

 • Kjartan Sælensminde (Helsedirektoratet) – «Ny utredningsinstruks og stortingsmelding om prioritering. Henger det på greip når det skal konkretiseres i nye veiledere?»  -  med kommentarer fra Ole Frithjof Norheim (UiB)
 • Eline Aas (UiO) – «Fører screening til endring i bruk av helsetjenester?»

 

Spesialisthelsetjenesten

 • Jorid Kalseth (SINTEF Teknologi og samfunn) – «Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? Betraktninger rundt mandat og modellvalg i NOU 2016:25»
 • Hans Olav Melberg (UiO) – «Endrer sykehusene adferd når DRG-satsene endres?»

 

Praktisk informasjon og priser:

Konferansepakke med overnatting og middag: Kr 4500,-
Dagpakke x 2 med middag / uten overnatting: Kr 3500,-
Dagpakke x 2 uten middag / uten overnatting: Kr 3000,-

Det blir satt opp busstransport fra Flesland 22. mai kl.08:00 og 08:30 med retur 23. mai kl. 15:30

Påmeldingsfrist: fredag 05 mai

Påmeldingsskjema finner du her

Spørsmål vedr. program kan rettes til: jan.askildsen@uib.no
Spørsmål vedr. det praktiske kan rettes til: jeanette.nilsen@uni.no

 

cp: 2017-04-27 18:17:04