About this person

Kjetil G. Lundberg is a sociologist with a PhD from the University of Bergen (2012), and holds a master’s degree from the same institution (2007). The PhD thesis gives an in-depth study of relations between system and individuals with the labor and welfare services during a major reform process. The PhD was part of the national evaluation of the NAV reform. Lundberg’s research interests and experiences include activation, integration, social policy dilemmas, vulnerable groups, stigma and stereotypification, professions of the welfare state, eldercare, public sector reforms, and digitalization processes in the welfare sector. He has published widely on these subject areas.

Publications

Articles

All articles

Books

 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. 204 pages.

Book chapters

 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1.. pages 11-30
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Den "ene" døren. Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1.. pages 71-90
 • Lundberg, Kjetil Individualiserte mål, standardiserte løsninger, lokalt skjønn og brukernes kompetanse. Spenninger på velferdsfeltet. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1.. pages 91-110
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer?. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1.. pages 174-1987

Reports

 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier 2016. (ISBN 978-82-8095-114-4) 82 pages
 • Grung, Camilla Bysheim; Johnsen, Iren; Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv. Uni Research Rokkansenteret 2014. 23 pages Rokkansenteret Notat(5)
 • Lundberg, Kjetil Uforutsigbare relasjoner. Brukererfaringer, Nav-reformen og levd liv. Universitetet i Bergen 2012. (ISBN 978-82-308-1968-5)

Other publications

 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer?. 2017.
 • Lundberg, Kjetil Veien inn i arbeidslivet: Tiltak for mennesker med flukt- og innvandringsbakgrunn. 2017.
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne NAV, digitalisering og tilgjengelighet. 2017.
 • Lundberg, Kjetil Bakkebyråkrati, digitalisering og tilgjengelighet i NAV. 2017.
 • Lundberg, Kjetil Creaming for integration?: National and local policy strategies for integrating refugees in contemporary Norway. 2017.
All other publications
See all publications in CRIStin

Previous projects

All projects
cp: 2017-09-22 08:18:04