Events

  • Dagssseminar om kvalitativ metasyntese

    Uni Research Helse og Nasjonal forskerskole for allmennmedisin inviterer til åpent dagsseminar i Bergen. Det blir forelesninger ved Kirsti Malterud.
  • The POLYFON conference

    Musikkterapi gjennom livet – frå førebygging til recovery – relasjon, medverknad, samval og brukarstyring
See event calendar

Interested in joining us?

Work as a researcher
See available jobs
cp: 2017-06-22 20:16:09